Vybrané projekty realizované naší firmou
 
Obnova kostela Povýšení sv. Kříže Horní Lomná

Rozsah: oprava a sanace dřevěných kostrukcí krovů, včetně věže, montáž monttáž nové szřešní krytiny, sanace vlhkosti zdiva, obnova oken a dveří.
Objednatel: Římskokatolická farnost Horní Lomná, Horní Lomná 45, 739 91 Jablunkov

Realizace: 2014

 
Bezručova chata na Lysé hoře

Rozsah: realizována práce na krovu, střeše a dřevěné části fasády. Práce byly prováděny jako vázaná tesařská konstrukce pultové střechy, falcovaná krytina pultové střechy z plechu Prefalz, zateplení fasády četně nosné konstrukce a dřevěného obkladu a části vnitřních dřevěných podlah.
Objednatel: Klub Českých turistů, Revoluční 1056/8a, 110 05 Praha 1

Reaizace: 2013-2015

 
Zpřístupnění věže a regenerace kostela sv. Martina v Krnově

Rozsah: realizovány tesařské a sanační práce na krovu a sanktusníku kostela, opravy stávajících schodišť výroba schodišť nových.
Objednatel: Ing. Pekárek - stavební společnost, s.r.o. Hradecká 14, Opava

Reaizace: 2013-2014

   
Stavební úpravy rodinného domu
Rozsah: stavební úpravy rodinného domu, sanace krovu, stropů, výměna krytiny a vestavba podkroví.
Objednatel: Petra a Wilfried Dejmkovi
 
Realizace: 2012-2013
    
Revitalizace kostela sv. Anny v Rychvaldu

Rozsah: realizovány tesařské a sanační práce na krovu lodi a věže. dále byla obnovena kostrukce sanktusníku.
Objednatel: Ing. Pekárek - stavební společnost, s.r.o. Hradecká 14, Opava

Reaizace: 2012

 
Generální oprava střech bytového domu 1.Máje č.p.393,394 a 462 v Třinci

Rozsah: generální oprava krovu a střechy bytových domů. Výměna krytiny a sanace dřevěných konstrukcí.
Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská160, 739 61 Třinec

Realizace: 2010

 
Kostel sv. Antonína na Prašivé

Rozsah: výměna šindelové střešní krytiny a šindelového obvodového pláště, výměna tesaných roubených stěn, oprava krovu nad lodí a věže.
Objednatel: Římskokatolická farnost Dobrá, 739 51 Dobrá 26

 
Kostel Sv. Petra a Pavla v Hněvošicích
Rozsah: tesařská a chemická sanace krovu, výměna střešní krytiny z dřevěného štípaného šindele
Objednatel: Římskokatolická farnost Hněvošice, Cihelní 92, 747 35 Hněvošice
 
Rodinný dům ve Starém Městě u Frýdku-Místku
Rozsah: tesařská a chemická sanace roubených stěn, provedení kopie stropu a krovu.
Objednatel: Manželé Přikrylovi, Jamnická ul., 738 01 Frýdek-Místek
 
Lovecký zámeček na Bílé
Rozsah: výměna střešní krytiny ze štípaného šindele a obvodového pláště z řezaného šindele, tesařská a chemická sanace nosných dřevěných konstrukcí
Objednatel: Lesy ČR, s.p., lesní správa Ostravice, 739 14 Ostravice č. 187
 
Věž kostela v Hynčicích
Rozsah: replika báně věže kostela
Objednatel: Farnost Město Albrechtice, nám. ČSA 3/3, 79395 Město Albrechtice
 
Věž kostela v Bludově
Rozsah:  replika báně věže kostela
Objednatel: Farnost Bludov, Jana Žižky 144, 789 61 Bludov
 

 

 

Pro stavby realizované pro římskokatolické farnosti byl stavební dozor investora prováděn pracovníky stavebního oddělení Biskupství Ostravsko-opavského, Kostelní nám.1, 728 02 Ostrava.